Inglise-eesti-inglise majandusteadussõnastik Hetkel sõnastikus 2109 seost.
Heakskiitu ootab 401 terminit.
Viimati lisandunud termin on "accelerated failure time (AFT) model"
Suvaline termin baasist on "fiskaalne föderalism"
 
 
otsingOTSING
Sõna:
Sisendkeel:
infoINFO

See sõnastik on loodud majandusterminite lahtimõtestamiseks. Abiks tudengitele või teadlastele ning entusiastidele.

Vaata autoreid
Administreeri

populaarseimadKÕIGE POPULAARSEMAD

argpüksimäng684
accelerated depreciation165
kasum148
statistik140
accelerated failure time (AFT) model136
taustTAUST

Käesolev lehekülg on valminud Euroopa Sotsiaalfondi kaasabil "Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikooli" raames. Euroopa Sotsiaalfondi kaasabi

Sõnaraamatu administraatorid

Sõnaraamatu haldaja on Dorel Tamm. Ühendust saab võtta aadressil Dorel.Tamm@ut.ee.

Sõnastiku koostajad (valdkondade kaupa, tähestikulises järjekorras):

· mikroökonoomika (532):Raul Eamets, Toomas Hinnosaar, Helje Kaldaru, Mare Randveer, Jüri Sepp
· makroökonoomika (125):Marit Hinnosaar, Toomas Hinnosaar, Jaan Masso
· matemaatilised meetodid (222):Marit Hinnosaar, Toomas Hinnosaar, Otto Karma, Toomas Raus
· mänguteooria (108):Marit Hinnosaar, Toomas Hinnosaar
· töö-ökonoomika (310):Raul Eamets, Marit Hinnosaar, Toomas Hinnosaar, Ott Toomet
· avaliku sektori ökonoomika (181):Jane Järvalt, Ringa Raudla, Karsten Staehr, Kadri Ukrainski
· muu/üldine (167):Marit Hinnosaar, Toomas Hinnosaar
· ökonomeetria (674):Toomas Raus, Andres Võrk

Tänud paranduste eest:

· Jaan Aps, Raul Eamets, Anneli Kaasa, Jaan Masso, Ott Toomet

Suuremad panustajad:

Sõnastikku on panustanud veel: Toomas, Marge Seppo, Karina, Mati Rahu, Kertu Lääts

Tõlkimisel on kasutatud:

· Eesti Pank: JEL liigitus
· Kaasik, Ü. Matemaatikaleksikon. Tallinn: Valgus, 1982, 207 lk.
· Kaasik, Ü., Abel, M. Eesti-inglise-vene matemaatikasõnastik. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1995, 384 lk.
· Kaasik, Ü., Abel, M. Koolimatemaatika sõnastik. Tallinn: Avita, 1995, 191 lk.
· Kaldaru H. Mikroökonoomika I. Tartu: Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, 1995, 169 lk.
· Kaldaru H. Mikroökonoomika II. Tartu: Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, 1996.
· Tammeraid, I. Matemaatiline Analüüs I. Tallinn: TTÜ Kirjastus, 2991, 227 lk.
· Weisstein, Eric W. MathWorld.
· GameTheory.net, Dictionary: Glossary of game theory concepts.
test